Vapaaehtoistyön ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät

Omakohtaiset työkokemukset vapaaehtoistoiminnan suunnittelusta innoittivat aikoinaan tutkimaan vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn rajapintoja. Kirjoitin aiheesta julkaisun vuonna 2007.

Vuodet Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien puheenjohtajana tarjosi näköalapaikan palvelujärjestelmäämme rikastuttavaan vapaaehtoistoimintaan. Pidänkin tärkeänä, että vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa huomioidaan tehtävien oikea vaatimustaso ja huolehditaan vapaaehtoistyöntekijöiden perehdytyksestä ja työnohjauksesta.

Vuodesta 2014 alkaen olen tarjonnut ryhmätyönohjausta vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille. Kokemukset ovat vahvistaneet ajatustani siitä, että osallistujat kaipaavat ammatillista vertaistukea työhön liittyvien lukuisten tehtävien tarkasteluun.

Voit tutustua julkaisuihin ja artikkeleihin täältä. Tutustu myös tarjoamiini koulutuksiin.