Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

Työnohjausasiakkaani ovat pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon parissa toimivia työryhmiä. Esimerkiksi lastensuojelun-, perhetyön-, päihde-, ja vanhustyön työyhteisöt työskentelevät usein tunne-elämää kuormittavissa tehtävissä.

Olen suunnitellut ja vetänyt erilaisia kehittämishankkeita työyhteisöille tilaajan yksilölliset tarpeet huomioiden. Toteutus on voinut olla puolen päivän kehittämispäivä tai pitempi koulutuksellinen prosessi.

Hienoja kokemuksia on esimerkiksi työyhteisön vuorovaikutustaitojen kehittämisestä. Koko työyhteisön osallistuminen kehittämistyöhön on vahvistanut yhteistyötaitoja ja viestinnän tarkoituksenmukaisuutta lisäten arjen sujuvuutta myös ristiriitatilanteissa.