Referenssejä

Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupunki on ostanut Riitta Mykkänen-Hänniseltä työnohjausta esimiehelle sekä koulutuspalveluja perhesosiaalityön henkilöstölle.

Palaute työnohjauksesta ja koulutuksesta on ollut hyvää. Työnohjaus on selkiyttänyt esimiehen ajatuksia ja auttanut voimakkaassa muutostilanteessa tarvittavan muutossuunnan hahmottamisessa ja muutoksen eteenpäin viemisessä.

Henkilöstölle suunnattu koulutus on avannut teoreettista perustaa muutostilanteessa, antanut voimavaroja sietää työhön liittyvää epävarmuutta ja vahvistanut kykyä nähdä perustehtävä muutostilanteessa. Palveluesimies Marja Leena Nurmela voi pitkäaikaiseen ja monipuoliseen kokemukseen perustuen lämpimästi suositella Riitta Mykkänen-Hännisen työnohjaus- ja koulutuspalveluja.

Palveluesimies Marja Leena Nurmela, Rovaniemen kaupunki

Lauttasaaren senioritalo

Riitta Mykkänen-Hänninen on toiminut Lauttasaaren senioritalossa henkilöstön ja johdon työnohjaajana ja kouluttajana sekä toiminnan kehittämisen tukena vuodesta 2008 lähtien.

Riitan asioihin paneutuva ja kannustava työote sekä laaja-alainen osaaminen yhdistettynä organisaation käytännön tarpeiden ymmärtämiseen on tukenut henkilöstön osaamista ja niitä voimavaroja, joita asiakaslähtöinen työ vanhusten palveluissa edellyttää.

Muutostilanteiden aiheuttamissa organisaation haasteissa Riitan osaaminen johdon tukena on edistänyt hankkeiden hallittua etenemistä ja lisännyt henkilöstön työhyvinvointia. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja mutkatonta ja suosittelenkin lämpimästi Riitta Mykkänen-Hännisen palveluita.

Toiminnanjohtaja Tarja Piironen, Lauttasaaren senioritalo