Artikkeli: Riitta Mykkänen-Hänninen (2009)Vanhemmuuden tukeminen vertaistuen avulla. Teoksessa: Erossa neuvon keksiin. Neuvo-projekti tukemassa eronneita vanhempia vuosina 2005 – 2009. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti, 61 – 82.

Artikkeli: Riitta Mykkänen-Hänninen (2012): Neuvokeskuksesta tukea erotilanteessa koko perheelle. Teoksessa: Nuoren tukeminen vanhempien erotessa – tutkimusnäkökulmia ja hyviä käytäntöjä. Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry.

Artikkeli: Riitta Mykkänen-Hänninen(2012): Tasa-arvo perheessä, työssä ja vapaa-ajassa - turvaa vai turvattomuutta?. Teoksessa: T-arvo. Tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta uran alkuun -hankkeen tulevaisuusjulkaisu 2008-2012.

Julkaisu: Riitta Mykkänen-Hänninen ja Virve Virta (toim.): Pääkaupunkiseudun puhelinauttajat v. 1983 – 2004 (toim.)

 

Julkaisu: Riitta Mykkänen-Hänninen ja Aino Kääriäinen: Vertaisuus ja vertaistuki eroauttamisessa (2009). Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto/Neuvo-projekti.

Artikkeli: Riitta Mykkänen-Hänninen(2008): Vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn välilliset suhteet. Aikakauslehdessä: Areena. (Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva aikakauslehti).

Julkaisu: Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman Neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja (2009). Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto/Neuvo-projekti.

Julkaisu: Riitta Mykkänen-Hänninen: Vapaaehtoistyön rajapinnoilla (2007). Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: oppimateriaali