Johto ja esimiehet

Olen toiminut vuosia johdon ja esimiesten työnohjaajana ja valmentajana. Asiakkaana minulla on ollut toiminnanjohtajia, johtoryhmiä, projektipäälliköitä, osastonhoitajia ja apulaisosastonhoitajia sekä lähiesimiehiä.

Pidän esimiehen itsetuntemusta tärkeänä johtamistaitojen kehittymisessä. On hyvä olla tietoinen omista reagointitavoista kiire ja konfliktitilanteissa, johtamistyylistä ja vuorovaikutustavoista.

Työnohjaus tarjoaa turvallisen paikan tarkastella sekä organisaation että oman mielen tapahtumia.