About Me

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Sed do eiusmod tempor Lorem ipsum dolor sit amet

Hello !

I Am Mrs. Jane Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic, or web designs. The passage is attributed to an unknown typesetter in the 15th century who is thought to have scrambled parts of Cicero’s De Finibus Bonorum et Malorum for use in a type specimen book.

Why Choose Me

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Confidentiality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Emergency Care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Professionalism

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Certified Counselling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

The Best Thing

About Being A Psychologist

” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. ”

I Can Help You

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Psychology Therapy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Confidence Restoration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Work Life Improvement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Relationship Problems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

My Education

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Harvard University, Faculty Of Psychology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Harvard University, Masters In Psychology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Harvard University, PHD In Human Behaviour

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Review From Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Amar Sigdel


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

John Doe


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Adan Sigdel


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Eve Doe

Request A Free Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Sed do eiusmod tempor Lorem ipsum dolor sit ame

Latest Article

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Love & Relationship

Scelerisque imperdiet ridiculus arcu scelerisque lobortis vel hendrerit aliquam eget sed purus risus

Learning Happiness

Scelerisque imperdiet ridiculus arcu scelerisque lobortis vel hendrerit aliquam eget sed purus risus

Social Psychology

Scelerisque imperdiet ridiculus arcu scelerisque lobortis vel hendrerit aliquam eget sed purus risus

Tapausesimerkki

Saattohoitotyötä tekevässä tiimissä erään asiakkaan kuolemantapaus herätti työntekijöissä vahvoja tunteita. Esihenkilö tilasi tiimille työohjauksen, jonka tarkoitus oli jakaa tilanteen herättämät tunteet ja miettiä, miten jatketaan eteenpäin. Tiimi koki keskustelun merkittäväksi ja se teki näkyväksi vahvuuden, joka sisältyy inhimillisyyden säilymiseen.

Vanhuspalveluita tuottava organisaation johtaja kaipasi tukea tilanteeseen, jossa työyhteisön jäsenet olivat kokouksissa kovin hiljaisia ja suhtautuivat muutoksiin myötämielisesti. Epävirallisissa foorumeissa käydyt keskustelut kertoivat kuitenkin tyytymättömyydestä ja kuormituksesta. Valmennuksessa käsiteltiin vuorovaikutusta työhyvinvoinnin tukena. Teemoja olivat vuorovaikutuksen peruspilarit, vuorovaikutuksen rakenteet ja puheeksi ottaminen. Valmennuksen jälkeen aktiivisuus palavereissa vahvistui ja epäkohtia käsiteltiin ja niihin etsittiin ratkaisuja yhteisissä kokouksissa.

Yrityksen uusi johtaja halusi rakentaa organisaatioon toimintakulttuuria, jossa työntekijöiden näkemyksiä kuultaisiin ja osattaisiin hyödyntää johtamisessa.  Johtoryhmälle järjestettiin luento, jossa käsiteltiin arvostuksen, kiinnostuksen ja luottamuksen merkitystä johtamisessa sekä esihenkilön tapaa suhtautua eriäviin näkökulmiin. Luennon jälkeen esihenkilöt osasivat kiinnittää huomiota asioiden johtamisen ohella työryhmän ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen.

Keskisuuren yrityksen työntekijä oli ajautunut konfliktiin esihenkilönsä kanssa. Asian käsittelyssä nousi esille työskentelyyn liittyviä epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä. Organisaation johtaja halusi tilata esihenkilöille valmennuksen, jotta johdon kyky käsitellä erimielisyyksiä ja ristiriitoja vahvistuisi eivätkä tilanteet eskaloituisi puhumattomuuteen tai pahan mielen sairaslomiin.

Koulutukseni

 

ToToKo- työnohjaajien työnohjaaja koulutus 2023–2024

Työnohjauksen syventävä koulutus 2023 (työnohjaus johtamisen tukena, organisaatioanalyyttinen viitekehys ja itsensä johtaminen)

Systeemisen työotteen metodit 2021–2022

Systeeminen prosessikonsultointi 2019

Työnohjauksen syventävä koulutus 2014–2016 (organisaatiodynamiikka ja systeemisyys)

Coaching ja fasilitointi henkilöstön kehittämisessä ja asiakastyössä 2013

Perheasioiden sovittelija 2011–2012

Työnohjaajakoulutus 2008–2009

Kriisi-interventiokoulutus 1999–2000

Projektinvetäjän jatkolinja 1993

 

Julkaisut:

Artikkeli: Riitta Mykkänen-Hänninen (2012): Neuvokeskuksesta tukea erotilanteessa koko perheelle. Teoksessa: Nuoren tukeminen vanhempien erotessa – tutkimusnäkökulmia ja hyviä käytäntöjä. Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry.

Artikkeli: Riitta Mykkänen-Hänninen (2009) Vanhemmuuden tukeminen vertaistuen avulla. Teoksessa: Erossa neuvon keksiin. Neuvo-projekti tukemassa eronneita vanhempia vuosina 2005–2009. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti, 61–82.

Julkaisu: Riitta Mykkänen-Hänninen ja Aino Kääriäinen: Vertaisuus ja vertaistuki eroauttamisessa (2009). Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto/Neuvo-projekti.

Artikkeli: Riitta Mykkänen-Hänninen.
Tasa-arvo perheessä, työssä ja vapaa-ajassa – turvaa vai turvattomuutta?
Teoksessa: T-arvo. Tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta uran alkuun -hankkeen tulevaisuusjulkaisu 2008–2012.

Julkaisu: Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman Neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja (2009). Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto/Neuvo-projekti.

Julkaisu: Riitta Mykkänen-Hänninen: Vapaaehtoistyön rajapinnoilla (2007). Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: oppimateriaali.