Eroauttamisen ammattilaiset

Pidän tärkeänä, että eroperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat kehittää toimintaansa siten, että vanhemmuuden säilyminen erosta huolimatta muistetaan ja lapsen näkökulma tulee huomioiduksi.

Monet ammattilaiset, kuten päivähoidon, koulun, perhetyön ja neuvolan työntekijät kohtaavat työssään eroa pohtivia ja eronneita vanhempia. He kertovat kaipaavansa tukea vanhempien ja lasten kohtaamiseen.

Olen ollut kehittämässä eronneille vanhemmille tarkoitettua Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmää, jonka tarkoituksena on tukea vanhempien keskinäistä yhteistyötä eron jälkeen.

Olen kouluttanut 150 ryhmänohjaajaa eri puolilla Suomea sekä useita kouluttajia menetelmän käyttöön. Lisäksi olen toiminut työnohjaajana ja fasilitaattorina eroperheitä kohtaavien ammattilaisten työtapoja kehitettäessä.

Olen kouluttanut perheasioiden sovittelijoita ja tuomareita erokriisin vaikutuksista vanhemmuuteen. Eroaiheesta olen luennoinut lukuisissa tilaisuuksissa vuodesta 2005 alkaen ja kirjoittanut teemasta julkaisuja ja artikkeleita ammattilehtiin.