Jatko- ja täydennyskoulutukset


2014−16 Työnohjaajan jatkotutkinto (organisaatioanalyyttinen näkökulma), Metanoia Instituutti

2015 Johtajan valta ja pelko -täydennyskoulutus, Suomen työnohjaajat ry.

2015 Konfliktitilanteet työyhteisössä, Metanoia Instituutti 2015 Asiakasprosessien yhteistoiminnallinen arviointi työnohjauksessa, Suomen työnohjaajat ry.

2015 Organisaatio kokemuksen -tutkimuskonferenssi, Organisaatiodynamiikka FINOD ry

2014 Tilanneherkät keskustelukeinot, Metanoia Instituutti

2014 Levätä omassa työtavassa ja olla vaikuttava -täydennyskoulutus, Suomen työnohjaajat ry

2014 Suuret siirtymät julkishallinnossa –konferenssi, Metanoia Instituutti

2014 Askeleita ja emergenssiloikkia työnohjaajan työssä, Metanoia Instituutti

2013 Coaching ja fasilitointi henkilöstön kehittämisessä ja asiakastyössä, Helsingin yliopisto

2013 Henkilöstökriisinhallinta, Helsingin seudun kesäyliopisto

2013 Mindfulness – toimivaa stressinhallintaa, Helsingin seudun kesäyliopisto

2011−12 Perheasioiden sovittelun erityisosaaja, Oulun yliopisto

2012 Työelämän diplomatiaa, Helsingin seudun kesäyliopisto

2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon yritysten, yhdistysten ja säätiöiden toiminnan kehittäminen. Tietosanoma Oy.

2011 Lapsi koston välineenä, Awen Oy.

2010 Esiinny vakuuttavasti, Infor Oy

2008−09 Työnohjaaja, Maria-Akatemia & Arcada

2007 Työyhteisöjen viestinnän kehittäminen, Haaga Helia

2007 Avioerokriisit ja konfliktit, Efeko

2006 Vaikeat erotilanteet, Stakes 2005 Transaktioanalyysi – johdantokurssi

2005−06 Fisher-eroseminaariohjaaja, Kari Kiianmaa

1999−2000 Kriisi-interventiokoulutus, Suomen Mielenterveysseura

2000 Ratkaisukeskeinen työtapa ja NLP, Prakticonova Oy

2000 Uusi surukäsitys ja surun hoito, Psykoterapiataitojen insituutti

1997−98 Kouluttajakoulutus, MLL

1997 Kohtaamisviestinnän seminaari, R&M Consulting Oy

1993 Projektinvetäjän jatkolinja, Lahden amk

1991 Kuntoutusohjaaja, Näkövammaisten keskusliitto ja Arla-Instituutti