Työelämän haasteissa on usein kyse vuorovaikutuksen ongelmista. Siksi

Puhumalla paras

Vaaleahiuksinen nainen vaalean, vanhan oven edessä

Riitta Mykkänen-Hänninen

Olen työskennellyt intohimolla ja sitoumuksella kokopäiväisenä työnohjaajana vuodesta 2011, ja minulla on ollut tilaisuus toimia työnohjajana ja organisaatiokonsulttina monipuolisissa ympäristöissä, aina julkishallinnosta järjestöihin ja yrityksiin.

Työssäni olen huomannut, että vuorovaikutus on kaiken ydin. Se on voimakas työkalu, joka muokkaa johtamista, kehitystä ja ratkaisujen löytämistä. Olen vakuuttunut siitä, että rakentava vuorovaikutus luo vahvaa psykologista turvallisuutta, edistää työhyvinvointia ja mahdollistaa oikea-aikaisen tuen.

Konsulttina ja työnohjaajana roolini on herättää oivalluksia ja liikuttaa ajattelua oikeilla kysymyksillä. Mottoni, ”Puhumalla paras”, kiteyttää yritykseni vision siitä, miten dialogi ja kunnioittava vuorovaikutus voivat avata uusia näkökulmia ja synnyttää kestävää kehitystä.

Kokemukseni kriisityöstä ja sovittelusta ovat vahvistaneet uskoani yhteistyön voimaan ja selviytymiseen vaikeissakin tilanteissa.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää siitä, miten voimme yhdessä ratkaista haasteita, saavuttaa tavoitteitasi ja luoda työelämään merkityksellistä muutosta!

Lue lisää

Kaipaatko sparraajaa?

Etsitkö sparraajaa työelämän haasteiden ratkaisemiseen?

Tuntuuko työmäärä ylivoimaiselta? Koetko ristiriitoja työryhmässä?

Kaipaatko tukea johtamiseen? Viekö työ kaiken energian?

Palvelut

Työnohjaukset ja valmennustapaamiset voidaan järjestää joko työhuoneellani Helsingin Töölössä, asiakkaan toimitiloissa tai etäyhteydellä.

Työnohjaus ja TOTO

Työnohjausta voidaan hyödyntää organisaation kaikilla tasoilla työntekijästä johtajiin. Tarjoan myös yksilö- tai ryhmämuotoista työnohjausta työnohjaajille (TOTO).

Kuuntele Puhumalla paras -podcastista, mistä työnohjauksessa on kyse.

Valmennuksellinen tuki

Johdolle ja esihenkilöille tarjoan kertaluonteista tai muutaman kerran sparrausta akuutteihin ongelma- ja kriisitilanteisiin.

Konsultointi

Organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämishankkeet, tilannekartoitukset, selvitykset ja toimenpide-ehdotukset, kehittämistyön tuki ja koulutus.

Koulutukset ja luennot ja työpajat

Usein kysyttyjä koulutusteemoja ovat vuorovaikutustavat ja -taidot työelämässä, kestävä työkyky ja ristiriitatilanteiden kohtaaminen.  Järjestökentällä vapaaehtoistoiminnan ja kokemusasiantuntijuuden organisointi ja johtaminen sekä vanhemmuus ja lapsen asema erotilanteessa ovat aihealueita, joista olen kouluttanut ja kirjoittanut.

Esimerkkejä palvelupaketeista

Ristiriitatilanne

Puolen päivän valmennus vahvistaa esihenkilöiden valmiuksia toimia ristiriitatilanteissa ja ennaltaehkäistä konfliktien syntymistä.

Tapausesimerkki

 

Psykologinen turvallisuus

Kahden tunnin luento avaa keskeisiä näkökulmia luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden merkityksestä johtamisen työvälineenä.

Tapausesimerkki

Vuorovaikutustavat

Työyhteisövalmennuksessa keskitytään tutkimaan vuorovaikutustapojen ja -taitojen vaikutusta työhyvinvointiin.

Valmennus voidaan toteuttaa kertaluonteisesti tai kahden/kolmen tapaamiskerran kokonaisuutena.

Tapausesimerkki

Akuutit työelämäkriisit

Työelämässä muutosneuvottelut, uhkatilanteet tai työryhmää koskevat menetykset voivat edellyttää tilanteen läpikäymistä ulkopuolisen ammattilaisen kanssa.

Kertaluonteinen työnohjauksellinen keskustelu auttaa jäsentämään tapahtunutta ja tarjoaa mahdollisuuden käsitellä tilanteen synnyttämää tunnekuormaa.

Tapausesimerkki

Minusta sanottua

”Olet ikoni ammatillisella alttarillani.”
”Sinä olet selkeä dialogin edistäjä. Tyylisi ja esitystapasi kouluttajana ja työnohjaajana on helposti ymmärrettävä. Osaat linkittää osaamisesi hyvin asiayhteyteen. Sinulla on maanläheinen ja miellyttävä tyyli ottaa asioita puheeksi. Sinulla on laaja kokemus ja tietotaito ihmisten kohtaamisesta ja osaat hyödyntää sitä olemalla aidosti läsnä erilaisissa tilanteissa. Olet innovatiivinen ja sopivasti huumorilla höystetty vuorovaikutuksen ammattilainen. Sinun kanssasi on helppo tehdä yhteistyötä.”  
Sovitteluohjaaja
”Työnohjaus on ollut minulle erittäin tärkeää, koska toiminnanjohtajan työ on yksinäistä, vastuullista ja jatkuvaa muutoksen sekä epävarmuuden sietämistä. Olen ollut henkilöstöön ja toimintaympäristöön liittyvien isojen myllerrysten keskellä. Olen voinut avoimesti puhua kaikista asioista ja Riitta on sparrannut, herätellyt ja saanut minut kastomaan asioita uudesta näkökulmasta. Suosittelen häntä lämpimästi erilaisiin työnohjaus-, koulutus- ja konsultointitehtäviin.”
Toiminnanjohtaja
”Olen saanut paljon hyviä näkökulmia työnohjauksesta sekä vuorovaikutuksellisiin että substanssipohjaisiin kysymyksiin, jotka omassa työssä olleet pinnassa eri vaiheissa. Riitta on aina läsnä, kuuntelee tarkasti sekä esittää hyviä ja herätteleviä kysymyksiä. Hänen työotteensa on analyyttinen, mutta lämmin.”
Johtava asiakastyöntekijä

 

Puhumalla paras -podcastissa Riitta keskustelee ajankohtaisista työelämän ilmiöistä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä minuun sähköpostilla tai lähettämällä viesti alla olevan lomakkeen avulla ja kysy lisää palveluistani.

Saattohoitotyötä tekevässä tiimissä erään asiakkaan kuolemantapaus herätti työntekijöissä vahvoja tunteita. Esihenkilö tilasi tiimille työohjauksen, jonka tarkoitus oli jakaa tilanteen herättämät tunteet ja miettiä, miten jatketaan eteenpäin. Tiimi koki keskustelun merkittäväksi ja se teki näkyväksi vahvuuden, joka sisältyy inhimillisyyden säilymiseen.

Vanhuspalveluita tuottava organisaation johtaja kaipasi tukea tilanteeseen, jossa työyhteisön jäsenet olivat kokouksissa kovin hiljaisia ja suhtautuivat muutoksiin myötämielisesti. Epävirallisissa foorumeissa käydyt keskustelut kertoivat kuitenkin tyytymättömyydestä ja kuormituksesta. Valmennuksessa käsiteltiin vuorovaikutusta työhyvinvoinnin tukena. Teemoja olivat vuorovaikutuksen peruspilarit, vuorovaikutuksen rakenteet ja puheeksi ottaminen. Valmennuksen jälkeen aktiivisuus palavereissa vahvistui ja epäkohtia käsiteltiin ja niihin etsittiin ratkaisuja yhteisissä kokouksissa.

Yrityksen uusi johtaja halusi rakentaa organisaatioon toimintakulttuuria, jossa työntekijöiden näkemyksiä kuultaisiin ja osattaisiin hyödyntää johtamisessa.  Johtoryhmälle järjestettiin luento, jossa käsiteltiin arvostuksen, kiinnostuksen ja luottamuksen merkitystä johtamisessa sekä esihenkilön tapaa suhtautua eriäviin näkökulmiin. Luennon jälkeen esihenkilöt osasivat kiinnittää huomiota asioiden johtamisen ohella työryhmän ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen.

Keskisuuren yrityksen työntekijä oli ajautunut konfliktiin esihenkilönsä kanssa. Asian käsittelyssä nousi esille työskentelyyn liittyviä epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä. Organisaation johtaja halusi tilata esihenkilöille valmennuksen, jotta johdon kyky käsitellä erimielisyyksiä ja ristiriitoja vahvistuisi eivätkä tilanteet eskaloituisi puhumattomuuteen tai pahan mielen sairaslomiin.

Koulutukseni

 

ToToKo- työnohjaajien työnohjaaja koulutus 2023–2024

Työnohjauksen syventävä koulutus 2023 (työnohjaus johtamisen tukena, organisaatioanalyyttinen viitekehys ja itsensä johtaminen)

Systeemisen työotteen metodit 2021–2022

Systeeminen prosessikonsultointi 2019

Työnohjauksen syventävä koulutus 2014–2016 (organisaatiodynamiikka ja systeemisyys)

Coaching ja fasilitointi henkilöstön kehittämisessä ja asiakastyössä 2013

Perheasioiden sovittelija 2011–2012

Työnohjaajakoulutus 2008–2009

Kriisi-interventiokoulutus 1999–2000

Projektinvetäjän jatkolinja 1993

 

Julkaisut:

Artikkeli: Riitta Mykkänen-Hänninen (2012): Neuvokeskuksesta tukea erotilanteessa koko perheelle. Teoksessa: Nuoren tukeminen vanhempien erotessa – tutkimusnäkökulmia ja hyviä käytäntöjä. Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry.

Artikkeli: Riitta Mykkänen-Hänninen (2009) Vanhemmuuden tukeminen vertaistuen avulla. Teoksessa: Erossa neuvon keksiin. Neuvo-projekti tukemassa eronneita vanhempia vuosina 2005–2009. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti, 61–82.

Julkaisu: Riitta Mykkänen-Hänninen ja Aino Kääriäinen: Vertaisuus ja vertaistuki eroauttamisessa (2009). Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto/Neuvo-projekti.

Artikkeli: Riitta Mykkänen-Hänninen.
Tasa-arvo perheessä, työssä ja vapaa-ajassa – turvaa vai turvattomuutta?
Teoksessa: T-arvo. Tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta uran alkuun -hankkeen tulevaisuusjulkaisu 2008–2012.

Julkaisu: Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman Neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja (2009). Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto/Neuvo-projekti.

Julkaisu: Riitta Mykkänen-Hänninen: Vapaaehtoistyön rajapinnoilla (2007). Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B: oppimateriaali.