Palvelut

Olen työnohjaaja, organisaatiokonsultti (FINOD) ja työyhteisösovittelija Riitta Mykkänen-Hänninen. Yritykseni RM-Propuhe tarjoaa työnohjausta, organisaatiokonsultointia ja työyhteisösovittelua. Asiakkaitani ovat kuntien ja järjestöjen sekä yksityisten yritysten henkilökunta ja johtajat.

Työyhteisöjen kehittäminen

Organisaatiouudistukset synnyttävät usein tarvetta uudistaa ja kehittää toimintatapoja ja johtamista. Konsulttipalveluilla tuetaan organisaation muutosprosesseja, johtamis- ja esimiestyötä, tilannekohtaisista haasteista etenemistä sekä hanke- ja projektityötä.

Työnohjaus

Työnohjaus on ammatillisen kasvun ja kehittymisen työväline, jota voivat hyödyntää työntekijät, esimiehet, tiimivastaavat ja johtajat. Työnohjaus on omaan työrooliin, toimintatapoihin ja työyhteisöön liittyvien kysymysten tutkimista ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan kanssa.

Työyhteisösovittelu

Konfliktitilanteessa keskusteluyhteys konfliktin osapuolien välillä on usein katkennut ja heikentää koko työyhteisön keskinäistä vuorovaikutusta ja työhyvinvointia. Työyhteisösovittelu antaa konfliktin osapuolille mahdollisuuden ratkaista keskinäinen riita ulkopuolisen ammattilaisen avustuksella.

Minusta sanottua