Konfliktitilanteessa keskusteluyhteys konfliktin osapuolien välillä on usein katkennut ja heikentää koko työyhteisön keskinäistä vuorovaikutusta ja työhyvinvointia. Ratkaisematon konflikti voi kasvattaa organisaation kustannuksia lisääntyvien sairaspoissaolojen kautta. Riitatilanteissa työyhteisösovittelu voi auttaa ratkaisemaan tilanteen.

Sovittelija mahdollistaa vuoropuhelun

Työyhteisösovittelu antaa konfliktin osapuolille mahdollisuuden ratkaista keskinäinen riita ulkopuolisen ammattilaisen avustuksella. Sovittelussa sovittelija toimii ratkaisun mahdollistajana ja sovitteluprosessin ohjaajana, ja konfliktin osapuolet ovat vastuussa sopimukseen pääsemisestä.

Sovitteluprosessin käynnistää työnantajan edustaja ja yhteistyö alkaa tilanteen kartoituksella. Kun päätös sovittelun käynnistämisestä ja käytännön järjestelyistä on tehty, järjestetään yksilöhaastattelut. Tämän jälkeen sovittavaan yhteistapaamisesta, joka mahdollistaa sopimuksen tekemisen. Jos sopimus syntyy, sovitaan seurantapaaminen. Mikäli sopimukseen ei päästä, työskentely päättyy.