Organisaatiouudistukset synnyttävät usein tarvetta uudistaa ja kehittää toimintatapoja ja johtamista. Konsulttipalveluilla tuetaan organisaation muutosprosesseja, johtamis- ja esimiestyötä, tilannekohtaisista haasteista etenemistä, hanke- ja projektityötä.

Lisää työhyvinvointia

Tyypillisiä toimeksiantoja ovat kartoitukset ja niiden pohjalta tehtävät toimenpide-ehdotukset. Kartoituksen avulla pyritään selvittämään esimerkiksi työhyvinvointikyselyn tulosten taustalla vaikuttavia tekijöitä.  Jatkotoimenpiteenä voidaan kehittää johtamista tai suunnitella kehittämispäiviä tai työpajoja työryhmille.

Tietotaitoa kehittämispäivistä

Kehittämispäivien aiheita ovat olleet muun muassa yhteisen kehittämisen tavat ja käytänteet, kiusaaminen ja ristiriitatilanteet työyhteisössä, vuorovaikutustavat ja -taidot ja työmenetelmien kehittäminen.