Olen työnohjaaja (STOry), organisaatiokonsultti (FINOD) ja työyhteisösovittelija Riitta Mykkänen-Hänninen. Puhumalla paras slogan symboloi yritykseni RM-Propuhe visiota, joka on vahvistunut vuosikymmenten kokemuksesta.  Uskon vahvasti työn kehittämiseen ja työssä kehittymiseen keskustelujen äärellä. Oikeat kysymykset liikuttavat ajatusta ja muutos ajatuksissa mahdollistaa uudistumisen tekemisessä.

Mitä vähemmän on puhetta, sitä enemmän on oletuksia, jotka voivat ohjata meitä myös harhaan. Ongelmien ja konfliktien taustalla on usein väärinymmärrysten ja yhteisen keskusteluajan puute. Siksi PUHUMALLA PARAS.

Vankka työkokemus ja monipuolinen koulutustausta

Työurani on kulkenut lastensuojelun ja kriisityön kautta kehittäjän ja koulutuspäällikön tehtäviin. Minulla on vankka työkokemus järjestö- ja hanketyöstä.  Olen syventänyt ammatillista osaamistani työohjaajan jatkotutkinnolla, joka vahvisti organisaatioanalyyttista näkökulmaa.

Systeemiseen ajatteluun perehdyin systeemisen prosessikonsultoinnin koulutusohjelmassa. Systeeminen viitekehys huomioi organisaation osana suurempaa kokonaisuutta, jonka toimintaan heijastuvat yhteiskunnalliset ilmiöt sekä muutokset toimijan sisäisissä ja ulkoisissa suhteissa.

Työyhteisösovittelua ja perheasioiden sovittelukoulutukset ovat puolestaan tarjonneet monipuolisen näkemyksen konfliktien syntyyn ja ratkaisuun. Tätä teemaa olen tutkinut johtamisen näkökulmasta opintoihin liittyvissä tehtävissä.

Hellän jämäkkä

Työssäni pidän merkittävänä asiakkaan toimijuuden vahvistumista, näkökulmien laajenemista ja ilmiöiden monipuolista tutkimista. Onnistunut yhteistyö tukee asiakkaan oppimista, kehittymistä ja muutoskykyä.

Minua kuvataan ”hellän jämäkäksi” ja ”lämminhenkisen tiukaksi”. Pyrin pitämään asiakkaan ajattelun liikkeellä ja uudistuskykyisenä.

Tutustu työhistoriaani ja koulutustaustaani LinkedIn-profiilistani.

Työnohjaaja ja organisaatiokonsultti Riitta Mykkänen-Hänninen työhuoneella.
Kuva: Mira Jääskeläinen.