Työnohjaus on ammatillisen kasvun ja kehittymisen työväline, jota voivat käyttää hyväksi työntekijät, esimiehet, tiimisvastaavat ja johtajat. Työnohjaus on omaan työrooliin, toimintatapoihin ja työyhteisöön liittyvien kysymysten tutkimista ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan kanssa.

Työnohjaksen avulla ohjattava voi tulla tietoiseksi mahdollisuuksistaan ja vahvuuksistaan sekä löytää uusia näkökulmia ja toimivampia työskentely- ja yhteistyötapoja. Onnistunut työnohjaus ylläpitää ja edistää hyvinvointia ja on merkittävä tuki erityisesti tunne-elämää kuormittavissa työtehtävissä.

Työnohjausta voidaan hyödyntää myös liike-elämässä kirkastamaan strategiaa, sujuvoittamaan yhteistyön käytäntöjä ja selvittämään johtamisen vaikutuksia.

Yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjaus

Työnohjauksen muotoja ovat yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus. Työnohjaustyöskentely käynnistyy tutustumistapaamisella, jolloin kartoitetaan tilaajan toiveet työnohjaukselle. Tavoitteet työnohjaukselle nousevat ohjattavan tarpeista. Tämän jälkeen tehdään sopimus työnohjauksen aikataulusta, toteutuksesta ja kustannuksista.

TOTO eli työnohjaajan oma työnohjaus on työnohjaajan ammatillisuuden laatutekijä.  Suomen työnohjaajat ry eettiset periaatteet velvoittavat työnohjaajaa huolehtimaan omien voimavarojensa turvaamisesta ja ammattitaitonsa kehittämisestä. TOTO tarjoaa tilaisuuden reflektoida työtään ja etsiä uusia näkökulmia asiakasprosesseihin ja työtapoihin.

Työhuoneella Helsingissä tai etäohjauksena

Työhuoneeni sijaitsee Helsingin Töölössä, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Etätyönohjaus mahdollistaa työnohjauksen melkeinpä mistä vain. Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistani.

Työhuone missä työnohjaus järjestetään. Huoneessa tuoleja ja sohvia.
Kuva: Mira jääskeläinen